Opret profil Login
Sponsorudvalg

Indholdsbeskrivelse

 • Konkret og detaljeret beskrivelse af opgaven

I nogenlunde prioriteret rækkefølge

 • Finde sponsorer til klubtøj
 • Finde sponsorer til vægreklamer
 • Finde stævnesponsorer til ungdomsstævner
 • Finde kampsponsorer (kan være enkelte holdrunder)

Organisering

 • Kan opgaven med fordel løses af flere?

Klubben har beskrevet indhold og priser/ydelser for ovennævnte sponsorater. Disse beskrivelser indeholder minimumspriserne for de forskellige sponsorater.

 

Klubtøj fornyes i ulige år (forår), så der skal i god tid inden genforhandles med gamle sponsorer/findes nye

Vægreklamer er gældende for minimum to år, og skal genforhandles senest to måneder før udløb. For nye sponsorer vil klubben have en vejledning til bestilling af reklameskiltet.

 

De øvrige to sponsormuligheder er mere ad hoc.

 

Sponsorudvalget vil have adgang til sponsorbeskrivelserne og igangværende kontrakter

 

2-4 personer, der evt. kan fokusere på hver sin type sponsorat

 

Formand eller kasserer skal underskrive den endelige sponsorkontrakt

Tid

 • Hvad er forventet tidsforbrug?

Tidsforbrug er årsafhængigt: I ulige år afholdes forberedende møde vedr. tøjsponsorat i januar, hvorefter der er arbejdet med genforhandling/finde nye. 20 timer hvert andet år til denne opgave

 

Vægreklamer vil kræve 3 timer/reklame(?) inkl. bestilling af reklameskilt. Reklameskilte ophænges af halinspektør

Støtte

 • Hvem kan svare på eventuelle spørgsmål?

Formand vedr. kontrakter

 

Halinspektør vedr. skilteophængning o. lign.

 

Ungdomsformand vedr. stævnesponsor

Opgavens betydning

 • Hvorfor er opgaven vigtig?

Understøtter klubbens økonomi, så vi kan have kompetente trænere, gode faciliteter og have et kontingentniveau som er overkommeligt for alle medlemmer.

Dit valg Antal Opgave
0/4 Sponsorudvalg
Webmaster

Indholdsbeskrivelse

 • Konkret og detaljeret beskrivelse af opgaven

Holde DHBK’s hjemmeside opdateret mht. information om trænere, bestyrelse og andre relevante personer.

Links til holdkampspuljer og stævner i Badmintonplayer.dk

Holder hjemmesiden ”lækker” med billeder og videoer

 

 

Organisering

 • Kan opgaven med fordel løses af flere?

To personer, der - ud over at modtage materiale – også gerne må være opsøgende.

DHBK har også Kalenderansvarlige, med hvem der skal evt. afstemmes detaljer

Tid

 • Hvad er forventet tidsforbrug?

To personer. 10 timer/år.

Støtte

 • Hvem kan svare på eventuelle spørgsmål?

Bestyrelsesmedlemmer.

Trænere og andre, der har input til hjemmesiden

Opgavens betydning

 • Hvorfor er opgaven vigtig?

En opdateret hjemmeside giver et billede af en velorganiseret klub, der er attraktiv for nye medlemmer, sponsorer mm.

Samtidig bliver  intern og ekstern kommunikation lettere

Dit valg Antal Opgave
2/2 Webmaster
Kalenderansvarlig

Indholdsbeskrivelse

 • Konkret og detaljeret beskrivelse af opgaven

Holde DHBK’s hjemmeside opdateret mht. Kalender (begivenheder primært af interesse for klubbens medlemmer) og Events (Begivenheder også af interesse for udenforstående)

 

Udvalget modtager nødvendige detaljer/skabeloner om begivenheder, der så annonceres i Kalender/Events.

Eksempler: Holdkampe, stævner, badmintonskoler, fester.

 

Organisering

 • Kan opgaven med fordel løses af flere?

To personer, der - ud over at modtage materiale – også gerne må være opsøgende.

Klubben har også webmaster, med hvem der skal koordineres.

Tid

 • Hvad er forventet tidsforbrug?

10 timer/år.

Støtte

 • Hvem kan svare på eventuelle spørgsmål?

Bestyrelsesmedlemmer.

Trænere og andre, der har ønsker til annonceringer

Opgavens betydning

 • Hvorfor er opgaven vigtig?

Relevant information er tilgængelig for klubbens medlemmer (og udenforstående).

En opdateret hjemmeside giver et billede af en velorganiseret klub

 

Dit valg Antal Opgave
0/2 Kalenderansvarlig
Repræsentant til DHG’s hovedbestyrelse

Indholdsbeskrivelse

 • Konkret og detaljeret beskrivelse af opgaven

Repræsentere DHBK til møderne i hovedbestyrelsen.

 

Hovedbestyrelsens vigtigste opgave er forvaltning af klubhuset, som DHBK også bruger.

Organisering

 • Kan opgaven med fordel løses af flere?

Opgaven kan klares af en person, men to personer giver mulighed for lidt socialt (der serveres smørrebrød til møderne).

 

Deltage i møderne, når der indkaldes, og diskutere/informere DHBK’s bestyrelse (formand) om de vigtigste emner fra møderne

 

Tid

 • Hvad er forventet tidsforbrug?

3-4 møder/år á to timer.

Støtte

 • Hvem kan svare på eventuelle spørgsmål?

Formand for DHBK

 

Claus Jensen ved mere om hovedbestyrelsens organisering

Opgavens betydning

 • Hvorfor er opgaven vigtig?

Sørge for at DHBK er orienteret om - og har indflydelse på – klubhusets indretning og drift.

 

Dit valg Antal Opgave
0/2 Repræsentant til DHG’s hovedbestyrelse
Sociale medie-ansvarlig for klubben

Indholdsbeskrivelse (konkret og detaljeret beskrivelse af opgaven):

At vedligeholde klubbens sociale medie-platforme, herunder Facebook og Instagram. Bl.a. nyheder, opdateringer og ’hverdagsglimt fra klubben’.

Organisering (kan opgaven med fordel løses af flere?):

Ja, gerne fordelt på senior og ungdom (forældre). 1-3 personer, minimum 16 år. Kræver at man kan kender FB og Instagram. Gode billed- og tekstfærdigheder foretrækkes.

Kan også uddeles på baggrund af specifikke events. Fx ”Grænssted-turen” for ungdom, hvor enten træner, ungdomsspiller eller forældre skal tage nogle billeder og ligge op

Tid (forventet tidsforbrug):

Løbende indsats gennem sæsonen. Forventeligt til holdkampe, klubdage og andet. Gerne foreligge en plan til aktive indsatser som ’mød spillerne’, ’husk holdkampe’, ’tak for deltagelse’.

Støtte (hvem kan besvare spørgsmål?):

Seniorformand + ungdomsformand + spillere; Anna Dinsen, Anne-Sofie Elben, Amalie Busk.

Opgaves betydning (opgavens vigtighed):

Det giver medlemmer og udefrakommende mulighed for at følge med ’bag scenen’. Dette skaber en følelse af at blive informeret og kunne følge med.

OBS: kræver adgang til Instagram-konti (Ungdomsformand + seniorformand) + DHBK facebook-sider (Ungdomsformand)

Dit valg Antal Opgave
1/3 Sociale medie-ansvarlig for klubben
Klubmesterskab (hele klubben)

Indholdsbeskrivelse (konkret og detaljeret beskrivelse af opgaven):

Opgaverne kan deles op i følgende:

 • Få dato for klubmesterskab af bestyrelse (fastlægges inden årsskiftet)
 • Lav plan for deadlines (bestilling af mad, tid til at lave program, indkøb af præmier)
 • Lave invitation til ungdom (se eksempel fra sidste år)
 • Lave invitation til senior + motionist (se eksempel fra sidste år)
 • Koordinere med stævneansvarlig om at lave program (minimum 14 dage - gerne mere)
 • Lave event på hjemmesiden (hjemmesideansvarlig kan hjælpe)
 • Koordinere med bestilling af mad (frokost og aftensmad – ved Høegh i cafeteriet eller potentielt fra anden leverandør)
 • Koordinere med bestilling af pokaler og præmier (minimum 1 uge før – koordiner med Eva Løvendahl)
 • Koordinere med ungdom og senior på kåringer (ta’ fat i Frederik Nordqvist + Frederik Horn)
 • Hvem der sidder ved dommerbord (normalt stævneansvarlig)
 • Tovholder på dagen: Opstilling af borde/stole, rækkefølge for kåringer/præmieoverrækkelser, andet? Normalt koordineret med bestyrelsen.

Organisering (kan opgaven med fordel løses af flere?):

Ja, gerne en ’gruppe’ på 3-4 personer der varetager opgaverne og koordinerer imellem sig.

Tid (forventet tidsforbrug):

Klubmesterskabet ligger ofte i slut april/start maj. Der vil være løbende opgaver ca. 2 måneder før og frem mod dagen.

Støtte (hvem kan besvare spørgsmål?):

Seniorformand + ungdomsformand, trænere.

Opgaves betydning (opgavens vigtighed):

Stort betydning for klubben som helhed, da de fleste spillere deltager denne dag. Der er mad, kåringer og præmier om aftenen, så det er generelt en hyggelig dag for klubbens medlemmer.

Dit valg Antal Opgave
0/2 Klubmesterskab (hele klubben)
Hjælp til pengegivende arrangementer/events – vi skal bruge en masse hænder!

Indholdsbeskrivelse (konkret og detaljeret beskrivelse af opgaven):

Meget individuelt alt efter event. Fx Tinderbox opsætning, hjælp til blomsteropsætning ved blomsterfestival, eller stå i bar til store koncert events f.eks. Rammstein.

Events lægges op løbende i sæsonen. Forventeligt 1-2 arrangementer i sensommer, 1 omkring jul, 1-2 omkring forår/tidlig sommer. Vi forsøger at lægge op i så god tid som muligt.

 

Organisering (kan opgaven med fordel løses af flere?):

Oftest en opgave for personer over 16 år/18 år. Så enten seniorer eller forældre. Et behov for at så mange deltager som muligt! Der er minimumantal.

 

Tid (forventet tidsforbrug):

Typisk en halv til en hel dag (ca. 8-10 timer).

Støtte (hvem kan besvare spørgsmål?):

Frivillighedskoordinator, seniorformand, ungdomsformand, bestyrelse generelt.

Opgaves betydning (opgavens vigtighed):

Enormt vigtig for klubben, så vi kan samle penge ind til at bibeholde gode træningsvilkår og events for medlemmerne. Vigtig måde at skaffe likviditet til klubben.

OBS: Tilkendegivelse på facebook, men også tilmelding på hjemmesiden under ’events’ for mere ’forpligtende’. Koordineringen med arrangørerne kan være bestyrelsen, frivillighedskoordinator, seniorudvalg og ungdomsudvalg.

Dit valg Antal Opgave
16/500 Hjælp til pengegivende arrangementer/events – vi skal bruge en masse hænder!
Juleposer

Indholdsbeskrivelse

 • Indkøbe klementiner, pebernødder og forskelligt slik
 • Indkøbe små poser og gavebånd
 • Kontakte Berit (Ungdomsformand) ift. antal
 • Pakke poser
 • Udleveres til trænere, som sørger for uddeling
 • Kontakt Berit for liste til afkrydsning af børn, der har fået udleveret

Organisering

 • Opgaven varetages af 1, som indkøber og planlægger og udleverer til trænere
 • Opgaven varetages af 4 personer, som pakker poser

Tid

 • Opstart i slutningen af november
 • 2-4 timer pr. Person (pakning af poser)
 • 2 times varighed ift. planlægning, indkøb og udlevering

Støtte

Opgavens betydning

 • Sprede god julestemning hos spillerne
Dit valg Antal Opgave
2/2 Juleposer
Afholde forældremøde og tøjafprøvning

Indholdsbeskrivelse

 • Formand og cheftræner står for indholdet af møde og indkaldelse.
 • Opgaven består i at fortælle om det at være forældre i DHBK samt holdturneringsbeskrivelse og stævnebeskrivelse (jeres private oplevelse af det som forælder).
 • Personen skal udover hjælpe ift. tøjprøvning – dvs. lægge tøj frem ift. størrelse, vejlede forældre og spillere ved spørgsmål og hjælpe med oprydning

Organisering

 • Opgaven varetages typisk af en person.

Tid

 • 3 timer (altid 1. onsdag i september)

Støtte

 • Berit kan være behjælpelig hvis der spørgsmål – tlf 27289368 eller ungdom@dhbk.dk

Opgavens betydning

 • Medvirke til forældre får et indblik i DHBK og badmintonverdenen samt får mulighed for at købe klubtøj
Dit valg Antal Opgave
1/1 Afholde forældremøde og tøjafprøvning
Koordinering af salg af klubtøj (hele klubben)

Indholdsbeskrivelse

 • Slut sæson bookes afprøvning af klubtøj efter aftale med RSL
 • Op til afprøvningsdato aftales med RSL ang. vinduer til indkøb
 • Skriv til forældre ved åbning og lukning af vinduer
 • Oplyse ved afhentning af tøj

Organisering

 • Opgaven varetages typisk af en person (Berit).

Tid

 • 10-15 timer pr. sæson

Støtte

 • Berit kan være behjælpelig hvis der opstår spørgsmål (formand@dhbk.dk eller tlf. 27289368)

Opgavens betydning

 • Sørge for at alle ungdomsspillere får mulighed for at få klubtøj
Dit valg Antal Opgave
0/0 Koordinering af salg af klubtøj (hele klubben)
Badminton i skole (afhængig af tilskud fra kommunen)

Indholdsbeskrivelse

 • Skrive til forskellige skoler (Dalum, Hjallese, Tingløkke og Skt. Klemens) og tilbyde gratis badminton i et skoleforløb
 • Følge op på skolerne ang. vores tilbud
 • Koordinere med idrætslærerne ift. planlægning og tag kontakt til cheftræner ift. træner til afvikling af forløbet.
 • Kontakte ungdomsformand ift. udarbejdelse af samarbejdskontrakt.
 • Sørge for uddeling af flyers fra DHBK i hallen.

Organisering

 • Opgaven varetages typisk af en person.

Tid

 • 5-7 timer pr. sæson (må gerne ligge udenfor arbejdstid, da det foregår pr. mail)

Støtte

 • Berit kan være behjælpelig hvis der opstår spørgsmål (ungdom@dhbk.dk eller 27289368)

Opgavens betydning

 • Reklame for DHBK i lokalområder. Rekruttering af unge mennesker til sporten
Dit valg Antal Opgave
1/1 Badminton i skole (afhængig af tilskud fra kommunen)
Hjælp på dagen til begynderholdturnering på hjemmebane 4. februar

Indholdsbeskrivelse

 • På selve dagen skal personen være behjælpelig med regler, opstilling etc., da det er nybegyndere og nye forældre
 • Varetage forplejning af kaffe og saftevand etc.
 • Hjælpe med oprydning
 • Der findes folder til nye forældre der kan hjælpe os igennem.

Organisering

 • Opgaven varetages typisk af 2 personer.

Tid

 • 2 x 1 person pr. stævne af varighed på ca 6 timer

Støtte

 • Berit kan være behjælpelig hvis der opstår spørgsmål (ungdom@dhbk.dk  eller 27289368)

Opgavens betydning

 • Sørge for at nye spillere får en god oplevelse ved deres første stævner. Medvirke til at afvikle gode stævner
Dit valg Antal Opgave
2/2 Hjælp på dagen til begynderholdturnering på hjemmebane
Sortering af brugte bolde

Indholdsbeskrivelse

 • Hente brugte bolde fra Hjallese, Dalum og Skt. Klemens
 • Sortere boldene efter miniton, begynder/let øvede, konkurrence og senior
 • Retur til Hjallese, Dalum og Skt. Klemens med sorterede bolde.
 • Udsmidning af dårlige bolde
 • Indkøb af affaldssække
 • Koordinering med ungdomsformand ift. nøgler til hallerne.

Organisering

 • 4-5 personer med kendskab til boldes kvalitet

Tid

 • 2 gange årligt af 5 timers varighed – gerne inden opstart af sæson og ved juleferie

Støtte

Opgavens betydning

 • Sikre udnyttelse af vores bolde, og boldene af passende kvalitet til træning.
Dit valg Antal Opgave
4/4 Sortering af brugte bolde
Oprette spiller–ID i Ungdom

Indholdsbeskrivelse

 • En gang månedligt modtages mail om nye spillere
 • Oprette på BadmintonPlayer spilleren med navn, fødselsdag og køn og point.

Organisering

 • Opgaven varetages typisk af en person.

Tid

 • 1 time månedligt

Støtte

 • Berit kan være behjælpelig hvis der opstår spørgsmål (formand@dhbk.dk  eller 27289368)

Opgavens betydning

 • Sørger for at nye spillere opfylder formalia til at spille stævner og holdkampe
Dit valg Antal Opgave
1/1 Oprette spiller–ID i Ungdom
Social arrangør for ungdom

Indholdsbeskrivelse

 • Forældre varetager rollen til at lave nogle fælles arrangementer i de forskellige årgange
 • Lav 2 til 3 aktiviteter på en badmintonsæson, som ikke drejer sig om at spille badminton.
 • Spørger ud omkring fælles stævner og tager initiativ til at tage sammen af sted.

Organisering

 • 2 forældre pr årgang (MiniT/u9/u11) (u13) (u15) (u17/19)

Tid

 • 5 timers planlægning på en sæson

Støtte

 • Frederik Nordkvist 30491074

Opgavens betydning

 • Sammentømrer spillerne i deres årgange, så de kender hinanden endnu bedre, selvom de ikke er på samme træning.
Dit valg Antal Opgave
1/14 Social arrangør for ungdom
Præmiebestilling til stævner

Indholdsbeskrivelse

 • når du har valgt opgaven bedes du kontakte Eva Løvendahl på eva@dhbk.dk

 

 • Orientere pokalshoppen om kommende stævne ca 1 måned før, aftale hvilke pokaler og medaljer vi skal have. Angive ca hvor mange vi forventer der skal bruges af hver.
 • Indhente præmieliste hos Stævneansvarlig.
 • Skrive udførlig liste med indgraveringer på pokaler.
 • Bestille pokaler (til privatadresse)
 • Efter modtagelse af præmier tjekkes alle om de er korrekte og sorteres så de alle ender i de rigtige haller og kan overskues af dem der stiller op.
 • Faktura videresendes på mail til klubbens kasserer.

Organisering

 • Opgaven varetages typisk af to personer.

Tid

 • 2-4 timer pr. stævne (i alt ca 12 timer pr. år)

Støtte

 • Eva Løvendahl kan være behjælpelig hvis der opstår spørgsmål (eva@dhbk.dk  eller 60158424)

Opgavens betydning

 • Medvirke til velafviklede og gode stævner
Dit valg Antal Opgave
1/2 Præmiebestilling til stævner
Stævnehjælpere på dagen (dommerbord) 9. september 2023

Indholdsbeskrivelse

 • Når du har valgt opgaven bedes du kontakte Eva løvendahl på eva@dhbk.dk

 

 • Hjælpe ved dommerbord septemberstævne (9/9 2023)

Organisering

 • Opgaven varetages typisk af ca 2-4 pers. (2-4 pr. vagt afhængig af hvor mange haller der spilles i) dagen deles.

 

Tid

 • ca 5 timer (dagen deles i 3 inkl. Opsætning og nedtagning)

Støtte

 • Eva Løvendahl kan være behjælpelig hvis der opstår spørgsmål. (eva@dhbk.dk eller 60158424)

Opgavens betydning

 • Skabe gode betingelser for stævneafholdelse.
 • Afhjælpe stævneansvarlig på dagen
Dit valg Antal Opgave
4/4 Stævnehjælpere på dagen (dommerbord)
Stævnehjælpe på dagen (dommerbord og nedtagning) 9. september 2023

Indholdsbeskrivelse

 • Når du har valgt opgaven bedes du kontakte Eva Løvendahl på eva@dhbk.dk

 

 • Hjælpe ved dommerbord
 • Tage net ned
 • Stole på plads
 • Fjerne brugte bolde, affald osv
 • Præmiebord, præmiepodie og dommerbord stilles væk
 • Tællertavler og bannere på plads
 • Tjekke af hallen afleveres pæn og rydelig.

Organisering

 • Opgaven varetages typisk af 2-4 personer afhængig af antallet af haller der spilles i.

Tid

 • ca 5 timer

Støtte

 • Eva Løvendahl kan være behjælpelig hvis der opstår spørgsmål og kan kontaktes på eva@dhbk.dk eller 60158424

Opgavens betydning

 • Skabe gode betingelser for stævneafholdelse.
 • Afhjælpe stævneansvarlig på dagen
Dit valg Antal Opgave
2/4 Stævnehjælpe på dagen (dommerbord og nedtagning)
Uddeling af kirkeblade

Indholdsbeskrivelse

 • Når du har valgt opgaven kontaktes Eva Løvendahl på eva@dhbk.dk

 

 • Uddele kirkeblade til alle husstande på aftalte rute.
 • når du tildeles en rute, vil du modtage en mail med dato på hvornår kirkebladene kan afhentes hos Sten (Julagervænget 33) samt hvornår de senest skal være omdelt.

Organisering

 • Opgaven varetages af 25 personer
 • 3 gange årligt

Tid

 • 1-2 timer
 • 3 gange årligt

Støtte

 • Eva Løvendahl kan være behjælpelig hvis der opstår spørgsmål og kan kontaktes på eva@dhbk.dk eller 60158424

Opgavens betydning

 • Hjælpe til indtjening til klubben, så vi kan opretholde aktivitetsniveau og et rimeligt kontingent
Dit valg Antal Opgave
16/16 Uddeling af kirkeblade
Tællerpræmier i forbindelse med hjemmestævner (ungdom)

Indholdsbeskrivelse

 • Når du har valgt opgaven bedes du kontakte Eva Løvendahl på eva@dhbk.dk

 

 • Skaffe sponsor gaver (ketshop)
 • Juice / muslibarer eller lignende skaffes (spons eller god pris i rema)
 • Pakke tællerpræmier (antal aftales med stævneansvarlig)

Organisering

 • Varetages af 1 person
 • 4 gange årligt

Tid

 • 2 timer pr. gang
 • 4 gange årligt

Støtte

 • Eva Løvendahl kan være behjælpelig hvis der opstår spørgsmål og kan kontaktes på eva@dhbk.dk eller 60158424
Dit valg Antal Opgave
1/1 Tællerpræmier i forbindelse med hjemmestævner (ungdom)
GF Ambassadører

Indholdsbeskrivelse

 • Tage kontakt til klubbens medlemmer (evt. også medlemmers familie og venner) og ”sælge” ideen om at medlemmerne skal acceptere at modtage et opkald og gennemgå forsikringer med en assurandør fra GF.
 • Kontakt kan skabes både pr mail og FB men i særdeleshed ved direkte kontakt til træninger, stævner, holdkampe og div. andre arrangementer.

Organisering

 • Opgaven varetages af 2 personer (gerne fra forskellige afdelinger)

Tid

 • 10 timer årligt

Støtte

 • Berit kan være behjælpelig hvis der spørgsmål – tlf 27289368 eller ungdom@dhbk.dk

Opgavens betydning

 • Støtte til klubbens økonomi, for hver kontakt der skabes tjener klubben 300 kr. efter afholdt samtale.
 • OBS: der kræves ikke forsikringsskift, kun forsikringsgennemgang.
Dit valg Antal Opgave
0/2 GF Ambassadører
”Reklamefilm” til hjemmeside og FB

Indholdsbeskrivelse

 • Filme ved senior og ungdomstræninger, holdkampe, hjemmestævner eller andre events.
 • Sammensætte og redigere videomateriale til hjemmeside og sociale medier.

Organisering

 • Opgaven varetages typisk af en person.

Tid

 • 5 timer pr. sæson

Støtte

 • Berit kan være behjælpelig hvis der opstår spørgsmål (formand@dhbk.dk eller tlf. 27289368)

Opgavens betydning

 • Tiltrække nye spillere til klubben. Gøre hjemmeside og sociale medier interessante for besøgende.
Dit valg Antal Opgave
0/1 ”Reklamefilm” til hjemmeside og FB
Uddele miniton flyers i Skt. Klemens

Indholdsbeskrivelse

 • Afhente miniton flyers hos Berit (Solbakken 5)
 • Uddele flyers til boliger i Skt. Klemens (eks. Boligkvarterne Gylden…)

Organisering

 • Opgaven varetages typisk af 2 personer.

Tid

 • 2-3 timer pr. sæson (1 gang årligt)

Støtte

 • Berit kan være behjælpelig hvis der opstår spørgsmål (ungdom@dhbk.dk  eller 27289368)

Opgavens betydning

 • Hjælpe til at skaffe nye miniton spillere.
Dit valg Antal Opgave
2/2 Uddele miniton flyers i Skt. Klemens
Assisterende kasserer

Indholdsbeskrivelse

 • Konkret og detaljeret beskrivelse af opgaven

Assisterer kassereren med diverse opgaver i løbet af året f.eks.:

 • Medlemstal
 • Indsamling af data til diverse tilskud
 • Ajourføre betalinger
 • Udarbejdelse af offentlige dokumenter

Organisering

 • Kan opgaven med fordel løses af flere?

Til kassererstillingen hører nogle faste opgaver i løbet af året med deadlines, der med fordel kan løftes af flere hænder.

Grundet adgang til følsomme oplysninger i klubben, foretrækkes det at så få som mulig har adgang hertil, hvorfor opgaven som assistent til kassereren kun kan besættes af én person.

 

Primære kontaktperson vil være kassereren.

Tid

 • Hvad er forventet tidsforbrug?

Tidsforbruget kan variere afhængigt af opgaven, men det forventes, at der skal bruge ca. 2 timer om måneden på rollen.

Støtte

 • Hvem kan svare på eventuelle spørgsmål?

Kassereren (Kevin Rasch Christiansen) vil som udgangspunkt være primære kontaktperson, og kan kontaktes på følgende:
M: kasserer@dhbk.dk
T: 22892863

Opgavens betydning

 • Hvorfor er opgaven vigtig?

Orden i system og økonomi er grundlaget for en velfungerende forening. Hvad enten det drejer sig om ungdom, senior, voksenfjer eller motionist/veteran, er det vigtigt, at der er styr på den økonomiske del samt IT-strukturen.

Dit valg Antal Opgave
0/1 Assisterende kasserer
Stævnehjælp på dagen (opsætning og dommerbord) 9. september 2023

Opgaven

 • Når du har valgt opgaven bedes du kontakte Eva Løvendahl på eva@dhbk.dk
 • Stævnehjælp på dagen for stævne (opsætning og dommerbord)

Indholdsbeskrivelse

 • Sætte baner op, sørge for præmiebord, præmiepodie, klargøre dommerbord, opsætning af stole, tællertavler klargøres, bannere hænges op
 •  hjælp ved dommerbord.

Organisering

 • Opgaven varetages typisk af 2-8 pers. Afhængig af antal haller der skal spilles i.

Tid

 • Ca 5 timer pr. mand

Støtte

 • Eva Løvendahl kan være behjælpelig hvis der opstår spørgsmål. (eva@dhbk.dk eller 60158424)

Opgavens betydning

 • Skabe gode betingelser for stævneafholdelse.
 • Afhjælpe stævneansvarlig på dagen
Dit valg Antal Opgave
2/4 Stævnehjælp på dagen (opsætning og dommerbord) 9. september 2023
Stævnehjælp på dagen (opsætning og dommerbord) 6. januar 2024

Opgaven

 • Når du har valgt opgaven bedes du kontakte Eva Løvendahl på eva@dhbk.dk

 

 • Stævnehjælp på dagen for stævne (opsætning og dommerbord)

Indholdsbeskrivelse

 • Sætte baner op, sørge for præmiebord, præmiepodie, klargøre dommerbord, opsætning af stole, tællertavler klargøres, bannere hænges op
 •  hjælp ved dommerbord.

Organisering

 • Opgaven varetages typisk af 2-4 pers. Afhængig af antal haller der skal spilles i.

Tid

 • Ca 5 timer pr. mand

Støtte

 • Eva Løvendahl kan være behjælpelig hvis der opstår spørgsmål. (eva@dhbk.dk eller 60158424)

Opgavens betydning

 • Skabe gode betingelser for stævneafholdelse.
 • Afhjælpe stævneansvarlig på dagen
Dit valg Antal Opgave
3/3 Stævnehjælp på dagen (opsætning og domerbord) 6. januar 2024
Stævnehjælp på dagen (dommerbord) 6. januar 2024

Indholdsbeskrivelse

 • Når du har valgt opgaven bedes du kontakte Eva Løvendahl på eva@dhbk.dk

 

 • Hjælpe ved dommerbord septemberstævne (9/9 2023)

Organisering

 • Opgaven varetages typisk af ca 2-4 pers. (2-4 pr. vagt afhængig af hvor mange haller der spilles i) dagen deles.

 

Tid

 • ca 5 timer (dagen deles i 3 inkl. Opsætning og nedtagning)

Støtte

 • Eva Løvendahl kan være behjælpelig hvis der opstår spørgsmål. (eva@dhbk.dk eller 60158424)

Opgavens betydning

 • Skabe gode betingelser for stævneafholdelse.
 • Afhjælpe stævneansvarlig på dagen
Dit valg Antal Opgave
0/4 Stævnehjælp på dagen (dommerbord) 6. januar 2024
Stævnehjælp på dagen (dommerbord og nedtagning) 6. januar 2024

Indholdsbeskrivelse

 • Når du har valgt opgaven bedes du kontakte Eva Løvendahl på eva@dhbk.dk
 • Hjælpe ved dommerbord
 • Tage net ned
 • Stole på plads
 • Fjerne brugte bolde, affald osv
 • Præmiebord, præmiepodie og dommerbord stilles væk
 • Tællertavler og bannere på plads
 • Tjekke af hallen afleveres pæn og rydelig.

Organisering

 • Opgaven varetages typisk af 2-4 personer afhængig af antallet af haller der spilles i.

Tid

 • ca 5 timer

Støtte

 • Eva Løvendahl kan være behjælpelig hvis der opstår spørgsmål og kan kontaktes på eva@dhbk.dk eller 60158424

Opgavens betydning

 • Skabe gode betingelser for stævneafholdelse.
 • Afhjælpe stævneansvarlig på dagen
Dit valg Antal Opgave
1/4 Stævnehjælp på dagen (dommerbord og nedtagning) 6. januar 2024
Stævnehjælp på dagen (opsætning og dommerbord) 16. marts 2024

Opgaven

 • Når du har valgt opgaven bedes du kontakte Eva Løvendahl på eva@dhbk.dk

 

 • Stævnehjælp på dagen for stævne (opsætning og dommerbord)

Indholdsbeskrivelse

 • Sætte baner op, sørge for præmiebord, præmiepodie, klargøre dommerbord, opsætning af stole, tællertavler klargøres, bannere hænges op
 •  hjælp ved dommerbord.

Organisering

 • Opgaven varetages typisk af 2-4 pers. Afhængig af antal haller der skal spilles i.

Tid

 • Ca 5 timer pr. mand

Støtte

 • Eva Løvendahl kan være behjælpelig hvis der opstår spørgsmål. (eva@dhbk.dk eller 60158424)

Opgavens betydning

 • Skabe gode betingelser for stævneafholdelse.
 • Afhjælpe stævneansvarlig på dagen
Dit valg Antal Opgave
0/4 Stævnehjælp på dagen (opsætning og dommerbord) 16. marts 2024
Stævnehjælp på dagen (dommerbord) 16. marts 2024

Indholdsbeskrivelse

 • Når du har valgt opgaven bedes du kontakte Eva Løvendahl på eva@dhbk.dk

 

 • Hjælpe ved dommerbord septemberstævne (9/9 2023)

Organisering

 • Opgaven varetages typisk af ca 2-4 pers. (2-4 pr. vagt afhængig af hvor mange haller der spilles i) dagen deles.

 

Tid

 • ca 5 timer (dagen deles i 3 inkl. Opsætning og nedtagning)

Støtte

 • Eva Løvendahl kan være behjælpelig hvis der opstår spørgsmål. (eva@dhbk.dk eller 60158424)

Opgavens betydning

 • Skabe gode betingelser for stævneafholdelse.
 • Afhjælpe stævneansvarlig på dagen
Dit valg Antal Opgave
1/4 Stævnehjælp på dagen (dommerbiord) 16. marts 2024
Stævnehjælp på dagen (dommerbord og nedtagning) 16. marts 2024

Indholdsbeskrivelse

 • Når du har valgt opgaven bedes du kontakte Eva Løvendahl på eva@dhbk.dk
 • Hjælpe ved dommerbord
 • Tage net ned
 • Stole på plads
 • Fjerne brugte bolde, affald osv
 • Præmiebord, præmiepodie og dommerbord stilles væk
 • Tællertavler og bannere på plads
 • Tjekke af hallen afleveres pæn og rydelig.

Organisering

 • Opgaven varetages typisk af 2-4 personer afhængig af antallet af haller der spilles i.

Tid

 • ca 5 timer

Støtte

 • Eva Løvendahl kan være behjælpelig hvis der opstår spørgsmål og kan kontaktes på eva@dhbk.dk eller 60158424

Opgavens betydning

 • Skabe gode betingelser for stævneafholdelse.
 • Afhjælpe stævneansvarlig på dagen
Dit valg Antal Opgave
1/4 Stævnehjælp på dagen (dommerbord og nedtagning) 16. marts 2024
Stævnehjælp på dagen (opsætning og dommerbord) 28. marts 2024

Opgaven

 • Når du har valgt opgaven bedes du kontakte Eva Løvendahl på eva@dhbk.dk

 

 • Stævnehjælp på dagen for stævne (opsætning og dommerbord)

Indholdsbeskrivelse

 • Sætte baner op, sørge for præmiebord, præmiepodie, klargøre dommerbord, opsætning af stole, tællertavler klargøres, bannere hænges op
 •  hjælp ved dommerbord.

Organisering

 • Opgaven varetages typisk af 2-8 pers. Afhængig af antal haller der skal spilles i.

Tid

 • Ca 5 timer pr. mand

Støtte

 • Eva Løvendahl kan være behjælpelig hvis der opstår spørgsmål. (eva@dhbk.dk eller 60158424)

Opgavens betydning

 • Skabe gode betingelser for stævneafholdelse.
 • Afhjælpe stævneansvarlig på dagen
Dit valg Antal Opgave
2/4 Stævnehjælp på dagen (opsætning og dommerbord) 28. marts 2024
Stævnehjælp på dagen (dommerbord) 28. marts 2024

Indholdsbeskrivelse

 • Når du har valgt opgaven bedes du kontakte Eva Løvendahl på eva@dhbk.dk

 

 • Hjælpe ved dommerbord septemberstævne (9/9 2023)

Organisering

 • Opgaven varetages typisk af ca 2-4 pers. (2-4 pr. vagt afhængig af hvor mange haller der spilles i) dagen deles.

 

Tid

 • ca 5 timer (dagen deles i 3 inkl. Opsætning og nedtagning)

Støtte

 • Eva Løvendahl kan være behjælpelig hvis der opstår spørgsmål. (eva@dhbk.dk eller 60158424)

Opgavens betydning

 • Skabe gode betingelser for stævneafholdelse.
 • Afhjælpe stævneansvarlig på dagen
Dit valg Antal Opgave
0/4 Stævnehjælp på dagen (dommerbord) 28. marts 2024
Stævnehjælp på dagen (dommerbord og nedtagning) 28. marts 2024

Indholdsbeskrivelse

 • Når du har valgt opgaven bedes du kontakte Eva Løvendahl på eva@dhbk.dk

 

 • Hjælpe ved dommerbord
 • Tage net ned
 • Stole på plads
 • Fjerne brugte bolde, affald osv
 • Præmiebord, præmiepodie og dommerbord stilles væk
 • Tællertavler og bannere på plads
 • Tjekke af hallen afleveres pæn og rydelig.

Organisering

 • Opgaven varetages typisk af 2-4 personer afhængig af antallet af haller der spilles i.

Tid

 • ca 5 timer

Støtte

 • Eva Løvendahl kan være behjælpelig hvis der opstår spørgsmål og kan kontaktes på eva@dhbk.dk eller 60158424

Opgavens betydning

 • Skabe gode betingelser for stævneafholdelse.
 • Afhjælpe stævneansvarlig på dagen
Dit valg Antal Opgave
0/4 Stævnehjælp på dagen (dommerbord og nedtagning) 28. marts 2024
Tælleransvarlig til seniorholdkampe

Opgave

 • Overskrift

Organisering af tællere og resultatindsamling til holdkampe

Indholdsbeskrivelse

 • Konkret og detaljeret beskrivelse af opgaven
 • Sørge for at alle baner/kampe har en tæller, der hovedsageligt tages blandt de ungdomsspillere, der har meldt sig til opgaven (man skal ikke finde tællere)
 • Sørge for at der er tællersedler, hvor resultaterne kan noteres, samt sørge for at disse sedler indsamles.

Organisering

 • Kan opgaven med fordel løses af flere?

Opgaven på en kampdag varetages af max. to personer.

Der vil være ca. seks kampdage i løbet af sæsonen, hvor der er brug for tællerorganisatorer.

Dvs. at der skal bruges tre teams af en-to personer i løbet af sæsonen

Tid

 • Hvad er forventet tidsforbrug?

2 x ca. 4 timer pr. sæson, så har man løst sin frivillighedsopgave

Støtte

 • Hvem kan svare på eventuelle spørgsmål?

Seniortrænerne

Opgavens betydning

 • Hvorfor er opgaven vigtig?
Opgaven er vigtig fordi trænertid frigøres fra praktisk organisering til at kunne coache klubbens spillerne, når de er i kamp.
Dit valg Antal Opgave
2/6 Tælleransvarlig til seniorholdkampe
Holdturneringsudvalg (administration)

Opgaven

 • Holdturneringsudvalg (administration)

Indholdsbeskrivelse

 • Cheftræner sætter holdene (opretter spiller-ID)
 • Udvalget tilmelder hold på Badmintonplayer
 • Udvalget melder hjemmekampe ind til BP
 • Hold oprettes i Zakobo og BP
 • Besvare spørgsmål fra holdledere
 • Tilmelde til DMU i foråret – samme procedure som ovenstående

Organisering

 • Opgaven varetages typisk af en person.

Tid

 • 40 timer – primært i slut sept.  og slut marts.

Støtte

 • Karina kan være behjælpelig hvis der opstår spørgsmål (przeklas_dk@hotmail.com  eller 22181459)

Opgavens betydning

 • Skabe gode oplevelser.
 • Styrke holdfællesskab.
 • Give gode kampe og udvikle de enkelte spillere.
Dit valg Antal Opgave
0/2 Holdturneringsudvalg
Holdtunering (rapportering resultater)

Opgaven

 • Holdturnering (rapportering resultater)

Indholdsbeskrivelse

 • Taste resultater ind på hjemmekampene i Badmintonplayer (resultater sendes fra respektive holdledere lørdag/søndag og skal være tastet søndag aften)

Organisering

 • Opgaven varetages typisk af en person.

Tid

 • Forvent 6-8 timer til indtastning – fordelt over 6-7 søndage fra oktober til april.

Støtte

 • Karina kan være behjælpelig hvis der opstår spørgsmål (przeklas_dk@hotmail.com  eller 22181459)

Opgavens betydning

 • Skabe gode oplevelser.
 • Styrke holdfællesskab og det sociale sammenhold.
Dit valg Antal Opgave
1/2 Holdtuneringsrapportør
Julefrokost (U15, U17, U19) - planlægning

Opgaven

 • Julefrokost (U15, U17, U19) - planlægning

Indholdsbeskrivelse

 • Kontakt ungdomsformand ift. antal af spillere
 • Køb dealbeviser  (bowling og burger)ift. antal spillere
 • Kontakt cheftræner ang. trænere med til arrangementerne.
 • Invitationer laves og sendes ud
 • Book baner og mad – følg op når antal af spillere vides.

Organisering

 • Opgaven ift. koordinering varetages typisk af en person.

Tid

 • 2-4 timers koordinering

Støtte

 • Berit kan være behjælpelig hvis der opstår spørgsmål (formand@dhbk.dk  eller 27289368)

Opgavens betydning

 • Medvirke til velafviklet julefrokost for DHBK’s ungdomsspillere
Dit valg Antal Opgave
0/3 Julefrokost (U15, U17, U19) - planlægning
Julefrokost (U9-U13) - planlægning

Opgaven

 • Julefrokost (U9-U13) - planlægning

Indholdsbeskrivelse

 • Kontakt ungdomsformand ift. antal af spillere
 • Book klubhus – kontakt ungdomsformand
 • Kontakt cheftræner ang. trænere med til arrangementerne.
 • Invitationer laves og sendes ud
 • Sørg for bingospil og plader og ekstra præmier
 • Bestil pizzaer, når antal af spillere vides.

Organisering

 • Opgaven ift. koordinering varetages typisk af en person.

Tid

 • 2-4 timers koordinering

Støtte

 • Berit kan være behjælpelig hvis der opstår spørgsmål (formand@dhbk.dk  eller 27289368)

Opgavens betydning

 • Medvirke til velafviklet julefrokost for DHBK’s ungdomsspillere
Dit valg Antal Opgave
0/3 Julefrokost (U9-U13) - planlægning
Julefrokost (U9-U13) – praktisk hjælp

Opgaven

 • Julefrokost (U9-U13) – praktisk hjælp

Indholdsbeskrivelse

 • Indkøb af affaldssække, saftevand, servietter, chips, pebernødder og små julemænd (chokolade).
 • Hjælpe til i klubhuset med afvikling og oprydning af julefrokost.

Organisering

 • Indkøb, afvikling og oprydning varetages af 3-4 forældre i klubhuset

Tid

 • 5 timer ift. indkøb, afvikling og oprydning

Støtte

 • Berit kan være behjælpelig hvis der opstår spørgsmål (formand@dhbk.dk  eller 27289368)

Opgavens betydning

 • Medvirke til velafviklet julefrokost  for DHBK’s ungdomsspillere
Dit valg Antal Opgave
4/4 Julefrokost (U9-U13) – praktisk hjælp
Test frivlligopgave

Test test test

Dit valg Antal Opgave
Stævnehjælp på dagen (opsætning) lørdag d. 11. maj 2024 drenge stævne

 

Opgaven

 • Når du har valgt opgaven bedes du kontakte Eva Løvendahl på eva@dhbk.dk

 

 • Stævnehjælp på dagen for stævne - opsætning

Indholdsbeskrivelse

 • Sætte baner op, sørge for præmiebord, præmiepodie, klargøre dommerbord, opsætning af stole, tællertavler klargøres, bannere hænges op

Organisering

 • Opgaven varetages typisk af 2-4 pers. Afhængig af antal haller der skal spilles i.

Tid

 • Ca 5 timer pr. mand

Støtte

 • Eva Løvendahl kan være behjælpelig hvis der opstår spørgsmål. (eva@dhbk.dk eller 60158424)

Opgavens betydning

 • Skabe gode betingelser for stævneafholdelse.
 • Afhjælpe stævneansvarlig på dagen
Dit valg Antal Opgave
0/3 Stævnehjælp på dagen (opsætning) lørdag d. 11. maj 2024
Stævnehjælp på dagen (dommerbord) lørdag d. 11. maj 2024 drengestævne

Indholdsbeskrivelse

 • Når du har valgt opgaven bedes du kontakte Eva Løvendahl på eva@dhbk.dk

 

 • Hjælpe ved dommerbord

Organisering

 • Opgaven varetages af 6 personer i løbet af dagen

Tid

 • ca 5 timer (dagen deles i 3 inkl. Opsætning og nedtagning)

Støtte

 • Eva Løvendahl kan være behjælpelig hvis der opstår spørgsmål. (eva@dhbk.dk eller 60158424)

Opgavens betydning

 • Skabe gode betingelser for stævneafholdelse.
 • Afhjælpe stævneansvarlig på dagen
Dit valg Antal Opgave
0/6 Stævnehjælp på dagen (dommerbord) lørdag d. 11. maj 2024 drengestævne
Stævnehjælp på dagen (dommerbord og nedtagning) lørdag d. 11. maj 2024 drengestævne

 

 

Indholdsbeskrivelse

 • Når du har valgt opgaven bedes du kontakte Eva Løvendahl på eva@dhbk.dk
 • Hjælpe ved dommerbord
 • Tage net ned
 • Stole på plads
 • Fjerne brugte bolde, affald osv
 • Præmiebord, præmiepodie og dommerbord stilles væk
 • Tællertavler og bannere på plads
 • Tjekke af hallen afleveres pæn og rydelig.

Organisering

 • Opgaven varetages typisk af 2-4 personer afhængig af antallet af haller der spilles i.

Tid

 • ca 5 timer

Støtte

 • Eva Løvendahl kan være behjælpelig hvis der opstår spørgsmål og kan kontaktes på eva@dhbk.dk eller 60158424

Opgavens betydning

 • Skabe gode betingelser for stævneafholdelse.
 • Afhjælpe stævneansvarlig på dagen
Dit valg Antal Opgave
0/3 Stævnehjælp på dagen (dommerbord og nedtagning) lørdag d. 11. maj 2024 drengestævne
Stævnehjælp på dagen (opsætning) søndag d. 12. maj 2024 pigestævne

Opgaven

 • Når du har valgt opgaven bedes du kontakte Eva Løvendahl på eva@dhbk.dk

 

 • Stævnehjælp på dagen for stævne - opsætning

Indholdsbeskrivelse

 • Sætte baner op, sørge for præmiebord, præmiepodie, klargøre dommerbord, opsætning af stole, tællertavler klargøres, bannere hænges op

Organisering

 • Opgaven varetages typisk af 2-4 pers. Afhængig af antal haller der skal spilles i.

Tid

 • Ca 5 timer pr. mand

Støtte

 • Eva Løvendahl kan være behjælpelig hvis der opstår spørgsmål. (eva@dhbk.dk eller 60158424)

Opgavens betydning

 • Skabe gode betingelser for stævneafholdelse.
 • Afhjælpe stævneansvarlig på dagen
Dit valg Antal Opgave
0/3 Stævnehjælp på dagen (opsætning) søndag d. 12. maj 2024 pigestævne
Stævnehjælp på dagen (dommerbord) søndag d. 12. maj 2024 pigestævne

 

Indholdsbeskrivelse

 • Når du har valgt opgaven bedes du kontakte Eva Løvendahl på eva@dhbk.dk

 

 • Hjælpe ved dommerbord

Organisering

 • Opgaven varetages af 6 personer i løbet af dagen

Tid

 • ca 5 timer 

Støtte

 • Eva Løvendahl kan være behjælpelig hvis der opstår spørgsmål. (eva@dhbk.dk eller 60158424)

Opgavens betydning

 • Skabe gode betingelser for stævneafholdelse.
 • Afhjælpe stævneansvarlig på dagen

 

Dit valg Antal Opgave
0/6 Stævnehjælp på dagen (dommerbord) søndag d. 12. maj 2024 pigestævne
Stævnehjælp på dagen (dommerbord og nedtagning) søndag d. 12. maj 2024 pigestævne

 

 

Indholdsbeskrivelse

 • Når du har valgt opgaven bedes du kontakte Eva Løvendahl på eva@dhbk.dk
 • Hjælpe ved dommerbord
 • Tage net ned
 • Stole på plads
 • Fjerne brugte bolde, affald osv
 • Præmiebord, præmiepodie og dommerbord stilles væk
 • Tællertavler og bannere på plads
 • Tjekke af hallen afleveres pæn og rydelig.

Organisering

 • Opgaven varetages typisk af 2-4 personer afhængig af antallet af haller der spilles i.

Tid

 • ca 5 timer

Støtte

 • Eva Løvendahl kan være behjælpelig hvis der opstår spørgsmål og kan kontaktes på eva@dhbk.dk eller 60158424

Opgavens betydning

 • Skabe gode betingelser for stævneafholdelse.
 • Afhjælpe stævneansvarlig på dagen

 

Dit valg Antal Opgave
0/3 Stævnehjælp på dagen (dommerbord og nedtagning) søndag d. 12. maj 2024 pigestævne
TEST Klubmesterskab 4. maj
Dit valg Antal Opgave
0/4 Opstilling og klargøring af baner, pointtavler, tællerstole m.m.
0/4 Dommerbord vagter formiddag
0/4 Dommerbord eftermiddag
0/4 Oprydning, nedtagning af baner m.m.
Bryan Adams koncert den 1. maj 2024

Frivillig som en del af bar/crew til Bryan Adams koncert d. 1. maj 2024. 
Vagten går fra 16:00 - 23:30 

Dit valg Antal Opgave
1/30 Bar/crew
Live på Stadion d. 25. maj 2024

Frivillig på Stadion d. 25. maj 2024 som en del af barcrew eller team rengøring.

Dit valg Antal Opgave
1/30 Barcrew/rengøring
Bruce Springsteen d. 7. september

Frivillig til Bruce Springsteen koncert d. 7. september som en del af bar/crew

Dit valg Antal Opgave
1/30 Bar/crew
Grøn koncert d. 26 juli 2024

Frivillig til Grøn koncert d. 26. juli 2024 mellem 10:00 - 00:00 (Opgavetypen er endnu ukendt)

Dit valg Antal Opgave
0/30 Frivillig
Vi elsker 90'erne d. 23. + 24. august 2024

Frivillig til Vi elsker 90'erne d. 23. + 24. august 2024

Dit valg Antal Opgave
0/30 Frivillig d. 23. august 2024
0/30 Frivilliig d. 24. august 2024
Opret profil Login