DHBK’s værdier

 

Følgende værdier er i højsædet i DHBK;

 

Fællesskab kommer til udtryk i DHBK igennem vores ture sammen, der er med til at   ryste spillere, trænere og forældre sammen. I DHBK står vi sammen, og vi glæder os over hinandens selskab og præstationer. Vi går op i hinandens velvære, og vi forstår og ved at sammen skaber vi et meget bedre klubmiljø. Både til træning og udenfor træning.

 

Glæde gennemsyrer alle de handlinger, der foretages i klubben. Vi glædes ved at mødes hinanden, vi glædes ved at udvikle os, og vi glædes ved at hjælpe og se hinanden udvikle sig. Vi mener, at man dyrker sporten pga den glæde den giver til en selv, og den glæder man giver til andre gennem sporten. Trænernes tilgang til træning afspejler denne filosofi.

 

Trivsel fylder rigtig meget for vores generelle tilgang til det at være med i DHBK. Vi går meget op i, at badminton ikke fylder alt, og at der altså også er andre ting, der måske er vigtigere end badminton Vi tror på, at venskab, engagement og glæde er vejen frem for at skabe den bedste trivsel for DHBKs medlemmer.

 

Samarbejde til træning er et nøgleord. På trods af, at badminton udadtil er en individuel sport, så er det altså utroligt svært at have en god, glædesfuld træning uden en eller flere medspillere, der alle ønsker at hjælpe hinanden med at skabe det bedste klubmiljø.

Udvikling er et generelt tema i det at dyrke idræt, og det er ligeledes gældende i DHBK. Som DHBK´er søger man hele tiden at forbedre klubmiljøet fx ved at skabe mere glæde til træning eller ved at søge at blive en bedre badmintonspiller og en bedre medspiller, ved at give en hånd med i klubbens diverse udvalg eller ved at komme og støtte DHBK´ere, når de er i aktion. Der er plads til alle, der forstår DHBKs værdier. 

Engagement i DHBK er nødvendigt for at klubben kan fungere. Engagement er nødvendigt fra trænerne for, at der skabes den bedste træning, og lige så vigtigt er engagement fra spillerne nødvendigt for, at vi sammen kan skabe det bedste træningsmiljø. DHBK kan ikke fungere uden engagerede forældre og frivillige, da klubbens arbejde sker udelukkende som følge af frivilligt arbejde.